Hockey Razor Socks White Or Black
Hockey Razor Socks White Or Black
Hockey Razor Socks White Or Black
$ 16.00

Hockey Razor Socks White Or Black

75% Cotton, 20% Polyester, 3% Nylon, 2% Elastic.
"Razor" Artwork Woven Around.